M & D Information Services

voor maatwerk

discreet en betrouwbaarProducten en DienstenOnze organisatie bestaat al sinds 1985 onder de naam "M & D Information Services" en wij informeren onze klanten over de solvabiliteit, kredietwaardigheid en moraliteit van particulieren en bedrijven in de meest uitgebreide zin van het woord.
M & D Information Services verricht uitgebreide bedrijfsonderzoeken in binnen- en buitenland, levert standaard verhaalsrapportages en verricht daarnaast speciale onderzoeken.

Voor de diverse klanten van M & D Information Services werd een totaal pakket aan diensten van op maat gesneden producten ontwikkeld.

Voor advocaten onder onze klanten verricht M & D Information Services onder meer uitgebreide maar ook standaardonderzoeken naar verhaalsmogelijkheden bij rechtspersonen en natuurlijke personen.
Daarnaast worden door M & D Information Services in opdracht van advocaten ook locatie-onderzoeken en speciale onderzoeken verricht, waarbij in nauw overleg met de opdrachtgever onderzoek wordt gedaan ter beantwoording van specifieke vragen.

Zo werd in samenwerking met woningbouwverenigingen en makelaars door M & D Information Services een onderzoeksmethode ontwikkeld welke vermeende onderhuur boven water haalt.

Onze dienstverlening bij huurachterstanden is erop gericht daadwerkelijke huisuitzetting te voorkomen door debiteuren (vaak recidivisten) door middel van een persoonlijk bezoek te bewegen een regeling te treffen, waarbij de debiteur wordt verwezen naar de diverse instanties voor schuldsanering en schuldhulpbemiddeling.

Ten behoeve van incassobureaus en deurwaarders ontwikkelde M & D Information Services naast de standaardverhaalsinformatie een uniek bemiddelingsrapport, waarbij de debiteur persoonlijk wordt benaderd teneinde een betalingsregeling op poten te zetten.

M & D Information Services verricht in opdracht van onder meer financieringsmaatschappijen en woningbouwverenigingen, discreet en tactvol onderzoek naar antecedenten, solvabiliteit, kredietwaardigheid en moraliteit van zowel rechtspersonen als natuurlijke personen.